Kvinnor och män i Somalia och Sverige

Det finns stor stor skillnad mellan kvinnor i Somalia och kvinnor i Sverige. I Sverige kvinnor har samma rättigheter som männen har t.ex de kan jobba, ta hand om hushållningen. De är inte tvungna att stanna hemma och laga mat för deras man och barn. Kvinnorna i Somalia är tvungna att stanna hemma och ta hand om deras man och barn, de kan inte jobba och tjäna pengar.