Blandat

En lyftkran, flera lyftkranar.

 

En kaktus, flera kaktéer

En skog , flera skogar.

Ett  kopplingsskåp flera kopplingsskåpar.

En bro, flera broar.

En informationstavla, flera informationstavlar.

En livboj,flera livbojar.

 

En tuja, flera tujor

En flotta, flera flottar

En skylt, flera skyltar.